Pravidlá nášho serveru

Všeobecné pravidlá

Neznalosť pravidiel neospravedlňuje. Každý hráč pri vstupe na server plne súhlasí s nižšie uvedenými pravidlami.


Herné pravidlá


Ustanovenia pre členov Admin Teamu